Ringsaker kommune

KMS Ringsaker - Avdeling for spesialiserte tjenester søker

Sykepleier/Spesialsykepleier

Er du en sykepleier som er engasjert i faget og er opptatt av videreutvikling i tråd med morgendagens omsorg? Ønsker du en hverdag med mange ulike arbeidsoppgaver der ingen dag er lik? Da ønsker vi deg velkommen på laget!

Kommunalmedisinsk Senter Ringsaker (KMS) består av to døgnbemannede avdelinger: en avdeling for spesialiserte tjenester og en korttidsavdeling, totalt 60 sengeplasser. I tillegg har KMS en avdeling som tilbyr lærings- og mestringstrening bestående av fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentral, hjelpemidler og kreftkoordinator.

KMS samarbeider tett med andre enheter i kommunen, fastleger, legevakt og spesialisthelsetjenesten for å sikre gode og trygge pasientforløp.

Avdeling for spesialiserte tjenester har 16 plasser for rehabilitering, lindrende, KAD og har bemanning med høy fagkompetanse. 

Vi har ledig:

Sykepleier/spesialsykepleier i 100 % fast stilling er ledig fra 01.09.2024. Tiltredelse etter avtale. 

Stillingen er for tiden plassert på KMS Ringsaker – Avdeling for spesialiserte tjenester. Stillingen innebærer turnus med arbeid hver 3. helg.  

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier, gjerne relevant videreutdanning
 • Evne til å ta ansvar og jobbe både jobbe selvstendig og i team
 • Engasjert i faget og kunnskapssøkende
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • Tydelig, gode samarbeidsevner og vilje til å finne løsninger. 
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftig og muntlig norsk
 • Gode IKT kunnskaper
 • Personlig egnhethet vil tillegges stor vekt

 Arbeidsoppgaver:

 • Utøve og dokumentere sykepleie i tråd med gjeldende krav
 • Bidra med nytenkning, utvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Være engasjert, faglig sterk og tør å ta ansvar og avgjørelser
 • Delta i tverrfaglig samarbeid i avdelingen og eksternt samarbeid med hjemmetjeneste, sykehus, fastlege
 • Være en god rollemodell og faglig pådriver for kollegaer og studenter

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige og kompetente kollegaer som brenner for faget sitt
 • Et høyt kompetansenivå i et tverrfaglig team
 • Spennende og varierte sykepleieoppgaver med mulighet for videreutvikling
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Årslønn i 100 % stilling: Sykepleier, st.kode 7174: Fra kr 523 400,- til kr 612 400,-.Årslønn i 100 % stilling: Spesialsykepleier, st.kode 7523: Fra kr 564 400,- til kr 643 400,-.
 • Det tilkommer også et tillegg på kr 4 000 på årslønn for sykepleiere som arbeider i turnus.

Annet:

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse (ikke eldre enn 3 måneder). Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

995743923

Fylke:

 • Innlandet
 • Oslo
 • Østfold
 • Akershus

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

05.08.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Adresse:

Børkevegen 11 2385 Brumunddal

Kart: