Ringsaker kommune

Institusjonstjenester søker

Sykepleier/vernepleier

Enhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Tildeling av sykehjemsplasser ivaretas av egen enhet for tjenestetildeling og samordning.

Vi søker sykepleier eller vernepleier i 100 % fast stilling, ledig fra 01.09.2024 .

Stillingen har 3-delt turnus med arbeid på dag, kveld og natt, samt arbeid hver 4. helg med langvakter. Stillingen er for tiden ved Brumunddal sykehjem, avd.3.

Som sykepleier vil du være en del av et "sykepleierteam" ved Brumunddal sykehjem. Sykepleierteamet har overordnet ansvar for hele sykehjemmet. Det betyr at man enkelte dager i turnus går på tvers av avdelinger og har overordnet faglig medisinsk ansvar sammen med andre sykepleiere. Det gjennomføres opplæring og veiledning i forhold til prosedyrer og rutiner, for å sørge for at alle skal føle seg trygge i rollen sin i team. Sykepleierteamet har også tett samarbeid med fagutviklingssykepleiere for å jobbe med rutiner, prosedyrer og faglig utvikling, gjennom møter både internt i avdelingene og felles for hvert enkelt sykehjem.

Ringsaker kommune bruker ressurser på rekrutering gjennom utdanning. For deg betyr dette at du vil få muligheten til å være med å forme fremtidige kollegaer gjennom å være veileder.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/ vernepleier
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Søker må være:

 • Løsningsorientert, omstillingsvillig, engasjert og målrettet
 • Ha interesse for kartlegging og utredning
 • Være en god lagspiller i teamarbeid, serviceinnstilt og positiv
 • Arbeidets art krever interesse for å jobbe med geriatriske pasienter
 • Ha gode samarbeidsevner med pårørende
 • Kunnskapssøkende

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Årslønn i 100 % stilling: Sykepleier, off. stkode  7174: Fra kr. 523.400,- til kr. 612.400,-
 • Årslønn i 100 % stilling: Vernepleier, off.stkode 6455: fra 518.400,- til kr. 607.400,-
 • Tillegg på årslønn kr 4000 for sykepleiere/vernepleiere i i turnus
 • Funksjonstillegg på kr 30.000 for sykepleiere i 3-delt turnus, beregnes forholdsmessig ut fra stillingsprosent for nattarbeidet
 • Gode pensjonsordninger
 • Ringsaker kommune har gratis parkering

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. Politiattest av nyere dato må framlegges før tiltredelse.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

282510621

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

08.08.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Brumunddal

Adresse:

Ringen 2 2380 Brumunddal

Kart: