Ringsaker kommune Tilrettelagte tjenester, Vesselbakkvegen avlastningssenter for voksne

Vi søker

Helsefagarbeider, 65 % på natt

Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brøttum, Brumunddal og på Nes.  Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.

Vi søker 

65 % stilling som helsefagarbeider på natt ved Vesselbakkvegen avlastning for voksne. Her gis avlastningsopphold for voksne mennesker med utviklingshemming for å avlaste de som har den daglige omsorgen. Det vil være ordinære nattvakter på ukedagene og 12,5 timers nattvakter hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeid med pårørende
 • Utføre arbeidsoppgaver i henhold til tjenestens innhold
 • Utføre delegerte arbeidsoppgaver i forbindelse med legemiddelhåndtering
 • Følge opp tiltak i henhold til vedtak og mål-og tiltaksplan
 • Dokumentere i våre fagsystemer EPJ og EQS

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.
 • Kompetanse, erfaring og interesse for mennesker med sammensatte behov
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Skal være kjent med, og gjennomføre oppgaver, i tråd med de lover, forskrifter og regler som regulerer tjenesten.
 • Vise respekt, ha gode holdninger og være lojal
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring og personlig egnethet til stillingen

Vi tilbyr:

Årslønn i 100 % stilling: Helsefagarbeider off. stkode 7077  : Fra kr 389.000 til kr 460.300

Gode pensjonsordninger.

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

936745494

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

27.11.2022

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Adresse:

Nes på Hedmark 2350 Nes

Kontorplassering: