Ringsaker kommune Tilrettelagte tjenester

Vi søker

Vernepleier i 100% vikariat

Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 21 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brumunddal og på Nes.  Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.

Vi søker:

Vi har ledig et vikariat i 100% stilling som autorisert vernepleier på Penningrud bofellesskap på Stavsjø. Vikariatet er ledig frem til 01.06.2023.

Stillingen er i turnus med langvakter hver fjerde helg.

Vi søker deg som har interesse for og har lyst til å jobbe med mennesker med sammensatte behov, og som samtidig ønsker å bidra til et bredt og godt fagmiljø.

Stillingen er ledig etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Inneha fagansvar for tjenestemottakere og lede arbeidsgruppen runde den enkelte tjenestemottaker. 
 • Utarbeiding, oppfølging og evaluering av mål og tiltak.
 • Bistå og tilrettelegge for beboerne i deres daglige gjøremål i henhold til planer og vedtak.
 • Kartlegge, saksbehandle og følge opp vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven, herunder kap.9.
 • Ansvar for tverrfaglig samarbeid rund beboere.
 • Dokumentere i våre fagsystemer i Profil og EQS.
 • Inneha særskilt medisinansvar i boligen.
 • Inngå i et tverrfaglig team.
 • Tett samarbeid med andre fagansvarlige, fagarbeidere og avdeligsleder.
 • Veiledning av brukere og kollegaer. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Kompetanse og erfaring med å arbeide med mennesker med sammensatte behov, herunder utfordrende adferd.
 • Evne til å jobbe i team, men også selvstendig. 
 • Arbeidsglede, engasjement og er strukturert. 
 • Faglig dyktighet.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Tydelig og trygg voksenperson.
 • Veiledningskompetanse.
 • Må ha førerkort klasse B, og kjøre bil med manuell gir.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et bredt ig inspirerende fagmiljø.
 • Gode utviklingsmuligheter i et fagorientert miljø.
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike yrekesgrupper. 

Gode pensjonsordninger. 

Årslønn i 100 % stilling: Vernepleier, off. stkode 6455: Fra kr 423 500 til kr 523 100. 

Det kommer et tillegg på kr 4000 på årslønn for vernepleiere som jobber i turnus. 

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.  

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

971807333

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

07.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Penningrud

Adresse:

Brugata 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: