Ringsaker kommune

Vi søker:

Nyopprettet stilling som fagutviklingssykepleier

Avdeling for Personlig assistanse og opplæring har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester for brukere under 67 år. For øyeblikket dreier dette seg om brukere under 60 år og barn, som har skader etter større ulykker eller andre utfordrende medisinske- og psykologiske tilstander. Disse brukerne har helsepersonell hos seg i form av en 24- timers ordning, med en til en bemanning. Avdelingen er opptatt av at brukerne skal få leve sitt liv på den måten de ønsker og har behov for, slik at de opplever hverdagsmestring i forhold til sin tilstand.

Personlig assistanse og opplæring er en egen avdeling underlagt Hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har fokus på å gi brukerne tjenester av høy kvalitet og tilrettelegge for helhetlig omsorg i alle livsfaser. Vi har fokus på forebygging og mestring og våre ansatte er vår viktigste ressurs for å lykkes med dette. Vår visjon er at vi skal være «Norges beste Hjemmetjeneste». Vi er nå i en spennende utvikling hvor vi utvider vår avdeling og får nye brukere.

Vi søker nå fagutviklingssykepleier til avdelingen for Personlig assistanse og opplæring i 100% fast stilling.

Som fagutviklingssykepleier i vår avdeling, vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag. Personlig assistanse og opplæring er en relativt ny avdeling og stillingen Fagutviklingssykepleier er nå en nyopprettet stilling i vår avdeling.  Mye av arbeidsoppgavene til Fagutviklingssykepleieren vil derfor bli å implementere og sette i system det helsefaglige arbeidet i avdelingen. Arbeidssted vil i hovedsak være ved Tømmerli i Brumunddal, men noe reisevirksomhet må påregnes, da en del av arbeidet vil foregå i hjemmet hos brukere. Stillingen er en dagarbeidstidsstilling uten jobbing på helg.

 Arbeidsoppgaver:

 • Være en pådriver for at det gis gode tjenester og legge til rette for at brukere og pårørende blir fulgt godt opp
 • Fagutvikler i den daglige driften i avdelingen- være pådriver for faglige kompetansearbeid/ utvikling i avdelingen
 • Ha ansvaret for veiledning av ansatte og opplæring av nyansatte
 • Utarbeide forskjellige rutiner/oppgaver, implementering, oppfølging og evaluere arbeidet
 • Samarbeide tett med Avdelingsleder, kvalitetsrådgiver og andre Fagutviklingssykepleiere i Hjemmetjenesten
 • Følge opp de ansatte i forhold til dokumentasjon og dokumentasjonsrutiner
 •  Oppfølging av elektronisk pasientjournal og IPLOS
 • Oppfølging og oppdatering av avdelingens prosedyrer i kvalitetssystemet EQS
 • Organisere/ koordinere internundervisning og kurs
 • Samarbeide med Avdelingsleder rundt avvikshåndtering og kvalitetsforbedring
 • Samarbeide med merkantilt personell i forhold til vikarinnleie og andre aktuelle oppgaver

 Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Arbeidserfaring fra Hjemmetjenesten vil være en fordel
 • Ønskelig med erfaring fra kvalitetsarbeid og bruk av kvalitetssystemet EQS
 • Gode kunnskaper innen IKT, med erfaring fra bruk av Profil eller tilsvarende dokumentasjonssystem
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper
 • Førerkort klasse B med manuelt gir

Personlige egenskaper:

 • Du går foran og viser vei
 • Du skalper tillit og engasjement, og du er en god rollemodell for andre
 • Du har god kunnskap og du er opptatt av kvalitet i alle ledd
 • Du kan ha flere tanker i hodet samtidig
 • Du kommunisere godt med medarbeidere og andre samarbeidspartnere
 • Du kan være modig og tør gå inn i krevende saker
 • Du er inkluderende og motiverende
 • Du bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • Du har evne til å planlegge og er handlekraftig når beslutninger er tatt
 • Du har evne til å jobbe strukturert og med høy grad av selvstendighet
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du ar evne til å jobbe selvstendig, men også i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med mulighet for faglig- og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige engasjerte kolleger
 • En avdeling i utvikling, med gode evner for nytenkning
 • Fri tilgang til ulike kompetansehevende tiltak, via e- læring, kurs , internundervisning m.m.

Annet

Årslønn i 100 % stilling:
Aut. sykepleier, st. kode 7174: Fra kr 523.400 til kr 612.400, funksjonstillegg kr 15.000 for fagutviklingssykepleier i st. kode 4014.
Gode pensjonsordninger.
Politiattest av nyere dato (ikke eldre enn 3 måneder) må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes til evt. intervju.

Dersom du benytter Hotmail e-postadresse, kontroller søppelpost for å se etter svar fra kommunen.

Del på:

Referansenummer:

724999968

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.08.2024

Tiltredelse:

01.09.2024

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Adresse:

Børkevegen 11 2380 Brumunddal

Kart: