Ringsaker kommune

Moelv ungdomsskole

Undervisningsstilling 100% årsvikariat

Moelv ungdomsskole ligger i hjertet av Moelv, med kort veg til sentrum, Mjøsa og Moskogen.  Moelv Idrettspark og Moelvhallen ligger i gangsavstand fra skolen, og med 20-30 minutters kjøring til Hamar, Gjøvik og Lillehammer ligger vi faktisk «midt i væl`n».  Skolen har skoleåret 23/24 rundt 240 elever og 35 ansatte.

Skolens profesjonsfellesskap jobber systematisk med forbedringsarbeid og har spesielt fokus på et inkluderende skolemiljø og lesing som grunnleggende ferdighet.  Vi har en spesialpedagogisk avdeling for elever fra den nordre delen av kommunen.  

Skolen er lærerutdanningsskole, noe som innebærer et tett samarbeid med Høgskolen Innlandet.

Vi søker: 

Det er ledig 100% årsvikariat i undervisningsstilling ved Moelv ungdomsskole for skoleåret 2024/2025.  Gjelder for perioden 01.08.24 - 31.07.25.

Arbeidsoppgaver:

Stillingene gjelder undervisning på ungdomstrinnet, og innebærer å planlegge, tilrettelegge for og lede elevenes læring.  Skolen har stort fokus på økt læringsutbytte, og vi søker derfor en lærer som er en tydelig og omsorgsfull klasseleder, har høy relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner. 

Vi forventer at du som ansatt ved Moelv ungdomsskole liker å samarbeide med andre, samtidig som du kan jobbe sjølstendig.  Du må kunne bruke IKT som verktøy til administrative og pedagogiske oppgaver.  Den som tilsettes må delta aktivt i arbeidet med skoleutvikling, og være fleksibel og engasjert. Personlig egnethet som pedagog og kollega vektlegges. 

Kvalifikasjoner:

  • Det kreves godkjent undervisningskompetanse for ungdomstrinnet.
  • Skolen har behov for kompetanse i basisfagene engelsk og/eller norsk. Det er også ønskelig med kompetanse innen praktisk-estetiske fag (kroppsøving, kunst og håndverk) og fremmedspråk (spansk, tysk).  Den som tilsettes bør kunne undervise i flere fag. Stillingen blir tillagt kontaktlæreransvar.  

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med ukentlig kollegatrim, sosiale samlinger og kollegaer som ønsker å hjelpe hverandre ved behov.  

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Gode pensjonsordninger.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse (ikke eldre enn 3 månder). 

Ringsaker kommune tilbyr veiledning til nyutdannede lærere.  Veiledningen organiseres gjennom et veilederkorps bestående av erfarne lærere med veilederutdanning. 

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

762971331

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.07.2024

Tiltredelse:

01.08.2024

Arbeidssted:

Moelv

Adresse:

Brugata 2 2380 Brumunddal

Kart: