Ringsaker kommune

Vi søker

Brukerstyrt personlig assistent

Personlig assistanse er et serviceyrke og din oppgave er å yte service og god praktisk assistanse etter instruks, slik at arbeidsleder kan leve sitt liv på den måten den ønsker og har behov for. Det er arbeidsleder, som din nærmeste overordnede, som definerer hva din stilling skal inneholde og hvilke arbeidsoppgaver du til enhver tid skal utføre.

Brukerstyrt personlig assistenti 40,8% og 38% faste stillinger søkes til gutt på 7 år. Det søkes i tillegg etter tilkallingsvikarer som kan steppe inn på kort varsel for de faste ansatte ved sykdom eller annet fravær. Det er også ønskelig at de faste ansatte kan vikariere for hverandre ved fravær.

Hei!

Jeg heter Robin og trenger flere assistenter til min BPA- ordning.  Fra før har jeg en assistent som hjelper meg i hverdagen, men nå trenger jeg flere.

Litt info om meg:

Jeg er 7 år og bor i Brumunddal sammen med familien min. Jeg har en tvillingbror og ei storesøster på 18 år. Jeg har dyskinetisk cerebral parese, som er en livslang, ikke-progressiv nevrologisk tilstand. Jeg har lite kontroll over musklene mine og trenger derfor hjelp til alt av forflytning, posisjonering, bruk av hjelpemidler og trening. Musklene mine har vekslende tonus, og noen dager behøver jeg ekstra posisjonering og fysioterapi. Det er på slike dager også viktig at jeg blir skjermet for støy og uro, da dette påvirker kroppen min, hørsel inkludert. Jeg har ikke talespråk, men kan innimellom uttrykke enkelte ord. Det er viktig at du som jobber med meg er god på å lese kroppsspråk, hjelper meg med å bli forstått og ser mine behov. Jeg bruker også alternative kommunikasjonsløsninger. Jeg er veldig glad i musikk, og det hjelper meg til å slappe av når jeg har behov for det. Selv om jeg må ha litt pauser, og skjermes innimellom for lyd, er jeg sosial. Jeg liker å være sammen med andre, såfremt de som passer meg er flinke til å se hva jeg behøver. Jeg er avhengig av voksenstyrt energiøkonomisering gjennom dagen. På lik linje med andre barn, trenger jeg frisk luft, aktivitet og opplevelser, men tilpasset min funksjonsevne. Det er derfor viktig at du som har ansvaret for meg, er oppriktig glad i å være ute, og ikke er redd for å tenke alternativt med aktiviteter og tilpasning. Fysisk god form er viktig, da jeg må ha hjelp med det meste. Jeg har mange å forholde meg til i hverdagen, og jeg vil du skal være en trygg og solid person jeg og de rundt meg kan stole på. Det er også viktig at du er selvgående og flink til å ta initiativ, også i samarbeid med andre.

Har du kvalitetene som nevnt her, og brenner for at jeg kan leve et så godt barneliv som mulig, vil jobben kunne gi mange gode opplevelser og erfaringer. Stillingene innebærer i hovedsak jobbing på ettermiddager, samt kveld og helg. Det må påregnes å jobbe i ferier og reiser ifm. undersøkelser etc. Dette vil bli avtalt på forhånd. I tillegg er det viktig at du har et ønske om å stå i stillingen over tid, for å skape forutsigbarhet for familien.

Arbeidsoppgaver:

 • Praktisk bistand (f.eks. måltider, stell/hygiene, påkledning og posisjonering)
 • Trening og daglig fysioterapi
 • Hjelp til forflytning. Opplæring i bruk av hjelpemidler vil bli gitt
 • Bruk av ASK
 • Være et ekstra sett hender for familien, om det er behov for å leke med søsken, eller hjelpe til med praktiske gjøremål i hjemmet, når foreldrene vil bruke tiden med Robin
 • Enkle administrative oppgaver, bruk av digitale verktøy og møtedeltakelse

Egenskaper:

 • Ærlig, ansvarsbevisst og lærevillig
 • Disiplinert og strukturert
 • Omsorgsfull og selvstendig
 • Tydelig kommunikasjonsstil
 • Kreativ med tilrettelegging for lek, deltakelse og gode opplevelser
 • Kan tilpasse deg ulike arenaer og situasjoner i arbeidshverdagen

Kvalifikasjoner:

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B
 • Du må ha plettfri vandel og levere politiattest
 • Personlig egnethet vektlegges

Det er et ønske at du har helsefaglig erfaring, eller kanskje studerer innenfor den retningen.

Søkere vil bli vurdert fortløpende.

Vi tilbyr:

Årslønn i 100 % stilling: stillingstittel, Assistent off. stkode: 6572. Fra kr 351 200 til kr 457 700

Ringsaker kommune har gratis parkering.

Gode pensjonsordninger.

Annet:

Det er ønskelig at det stilles bil til disposisjon i tjenesten ved særlige behov. Bruk av egen bil i tjenesten vil bli kompensert i henhold til reiseregulativet (SGS 1001, §4). Ansatte som kjører mer enn 1500 km per år med bruk av privat bil i tjeneste utbetales kompensasjon i tillegg til vanlig kilometergodtgjøring.

Attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

268752142

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.07.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Fagutviklingssykepleier Mariann Hage

mob: +47 95731999

Adresse:

Storgata 72 2390 Moelv

Kart: