Ringsaker kommune

Vi søker

Vernepleier/sykepleier

Ringsaker avlastningssenter ligger i Brumunddal og organiserer avlastningstjenester til familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge 0-18 år med nedsatt funksjonsevne.Det er et tverrfaglig arbeidsmiljø med 24,5 årsverk, døgndrift og turnusordning med langvakter på helg.

Som ansatt ved Ringsaker avlastningssenter vil du være en del av et team med ansvar for enkelte barn/ungdommer. Enheten søker vernepleier eller sykepleier som er spesielt intressert i å arbeide med barn og unge med funksjonsvariasjoner. Det tilbys gode opplæringsplaner og du vil oppleve en variert arbeidshverdag.

100% fast stilling - vernepleier/sykepleier. Begge faggrupper oppfordres til å søke. Stillingen er turnusarbeid dag/kveld med langvakter hver 4. helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Være fagansvarlig og IP-koordinator for enkelte barn/ungdommer
 • Utarbeide mål- og tiltaksplaner i samarbeid med pårørende og andre 
 • Målrettet miljøarbeid, stell og pleie
 • Utføre tiltak og prosedyrer gjeldende for arbeidsplassen
 • Dosere og dele ut medikamenter
 • Delta i teamarbeid på avlastningssenteret
 • Samarbeid med pårørende, samt interne og eksterne tjenester/aktører
 • Delta i fag- og kvalitetsutvikling
 • Veilede syke- og vernepleiestudenter i praksis

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier
 • Erfaring i arbeid med barn og unge med nedsatt funksjonsevne er ønskelig
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Førerkort klasse B

Personlig egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Positiv innstilling og faglig engasjert 

Vi tilbyr:

Årslønn i 100 % stilling: stillingstittel, 6455 vernepleier : Fra kr 518.400 til kr 607.400 eller off. st.kode 7174 sykepleier: Fra kr 523.400 til kr 612.400.  Turnusarbeid gir funksjonstillegg på kr 4.000.

Gode pensjonsordninger.

Ringsaker kommune har gratis parkering.

Annet:

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse, i h.h.t. helsepersonelloven §20a.

Det er påregnelige at det stilles bil til disposisjon i tjenesten ved særlige behov. Bruk av egen bil i tjenesten vil bli kompensert i henhold til reiseregulativet (SGS 1001, §4). 


Attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.


I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

510990900

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

28.07.2024

Tiltredelse:

01.10.2024

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Elin Kleven

tlf: +47 62335281

mob: +47 90826627

Hege Terese Granstrøm

tlf: +47 62335281

mob: +47 95792695

Adresse:

Brugata 2 2380 Brumunddal

Kart: