Ringsaker kommune

Vi søker

Helsefagarbeider

Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 22 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brumunddal, Brøttum og på Nes. Administrasjonen er for tiden lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.

Vi er opptatt av å gi gode, faglige forsvarlige tjenester. Dette skal bidra til trygghet, deltakelse, livskvalitet, funksjons- og mestringsevne, utvikling på egne premisser, læring og motivasjon hos brukerne.

Vi søker:

100 % stilling som Helsefagarbeider. Stillingen består av 12,5 timers vakter med arbeid hver 3. helg tilknyttet Vesselbakkvegen barnebolig som er en heldøgns bemannet bolig. Noen av fokusområdene våre er å bidra til en meningsfylt hverdag, yte målrettet miljøarbeid og sørge for trygghet og stabilitet. Hos oss er det fokus på inkluderende og godt arbeidsmiljø med høy faglighet, og gode relasjonelle ferdigheter hos de ansatte. I barneboligen jobber det pedagog, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, slik at tverrfaglighet er høyt prioritert i personalgruppa.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre arbeidsoppgaver i henhold til tjenestens innhold og den daglige driften av boligen
 • Bistå med kartlegging av tjenestebehov
 • Utføre dokumentasjon i våre fagsystemer i Profil og EQS i henhold til lovverk
 • Følge opp tiltak i henhold til vedtak og mål- og tiltaksplan
 • Veilede assistenter
 • Samarbeid med pårørende
 • Bidra til nytenkning og oppdatering innen faget og i arbeidet
 • Utføre delegerte oppgaver i forbindelse med legemiddelhåndtering
 • Ha primærkontaktansvar og delta i ansvarsgrupper

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.relevante helse- og sosialfaglige fagbrev
 • Være kjent med, og gjennomføre oppgaver i tråd med de lover, forskrifter og regler som regulerer tjenesten.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode ferdigheter i bruk av elektroniske verktøy
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig, like å ta utfordringer
 • Vise respekt, ha gode holdninger og være lojal
 • Ha kjennskap til brukergruppen
 • Kompetanse, erfaring eller interesse for mennesker med sammensatte behov
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Førerkort klasse B.

Vi tilbyr:

 • Et bredt og inspirerende fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i et fagorientert miljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø

Årslønn i 100 % stilling:helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider, off. stkode 7077/7076/7517: Fra kr 415 300 til kr 487 300.

Gode pensjonsordninger.

Annet:

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

542797476

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.10.2023

Arbeidssted:

Vesselbakkvegen barnebolig

Kontaktpersoner:

Vegard Kirkeby

mob: +47 96949267

Adresse:

Nils Ambliesveg 4 2380 Brumunddal

Kart: