Ringsaker kommune

Assistent - hvilende natt

Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 22 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brumunddal, Brøttum og på Nes. Administrasjonen er for tiden lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.

Vi søker:

Assistent i 83,10 % stilling som hvilende nattevakt x 2
Stillingene er lønnet 49,30 %

Stillingene går i turnus med arbeid hver 3.helg, og er for tiden knyttet til Børkevegen bofellesskap i Brumunddal. Stillingene er ledig etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre arbeidsoppgaver i henhold til tjenestens innhold og den daglige driften av boligen
 • Utføre dokumentasjon i våre fagsystemer Profil og EQS i henhold til lovverk
 • Følge opp tiltak i henhold til lovverk.

Kvalifikasjoner:

 • Være kjent med, og gjennomføre oppgaver i tråd med de lover, forskrifter og regler som regulerer tjenesten.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode ferdigheter i bruk av elektroniske verktøy
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig, like å ta utfordringer
 • Vise respekt, ha gode holdninger og være lojal
 • Ha kjennskap til brukergruppen
 • Kompetanse, erfaring eller interesse for mennesker med sammensatte behov
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Førerkort klasse B.

Vi tilbyr:

Årslønn i 100 % stilling:  assistent, off. stkode 6572: Fra kr 351 200 til kr 457 700. 

Gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Annet:

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

972142642

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.10.2023

Arbeidssted:

Børkevegen bofellesskap

Kontaktpersoner:

Vegard Kirkeby

mob: +47 96949267

Adresse:

Nils Ambliesveg 4 2380 Brumunddal

Kart: