Ringsaker kommune

Vi søker

Støttekontakter

Vi søker støttekontakter i hele Ringsaker kommune hos hjemmeboende tjenestemottakere. Vi trenger støttekontakt for barn, ungdom eller voksne som trenger bistand til en meningsfull fritid. Det er ønskelig at søkere har noe kjennskap til ADHD, autisme eller psykiske lidelser, men ikke noe krav. Vi trenger støttekontakt for mange brukere med ulike behov, så oppgi gjerne litt i søknaden om hvilken type bruker du tror du kan bistå på en god måte. Ta gjerne kontkat med oss dersom du har spørsmål.

Kvalifikasjoner:

Du som søker må være over 18 år, og ha førerkort klasse B. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper i forhold til brukerens bistandsbehov.

Annet:

Innvilgede timer pr. måned vil variere fra person til person. Støttekontakter jobber derfor på oppdrag for kommunen, og er ikke fast ansatt. Lønnen er kr 180,10 pr. time, samt utgiftsdekning på inntil kr 460, pr. måned.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før ansettelse (ikke eldre enn 3 måneder).

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet

Del på:

Referansenummer:

785822287

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

31.10.2023

Tiltredelse:

31.10.2023

Arbeidssted:

Ringsaker

Adresse:

Ringen 2 2388 Brumunddal

Kart: