Ringsaker kommune

Vi søker

Kontorsjef

Kommunedirektørkontoret ivaretar tilrettelegging av arbeidet for de politiske styringsorganer, overordnet strategisk planlegging og ledelse og koordinering og rådgivning overfor de tjenesteproduserende enhetene i kommunen. Kommunedirektørkontoret er inndelt i seksjoner for HR, strategi og utvikling, økonomi, plan, skole og barnehage, helse og omsorg, samt seksjon for øvrige enheter. I tillegg inngår kommuneadvokatkontoret.

Ved kommunedirektørkontoret er det ledig 100 % stilling som kontorsjef.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver er blant annet ansvar for kommunens innbyggerservice, journal- og arkivtjeneste og sekretariatsfunksjonen. I tillegg kommer rådgivning og saksbehandling innenfor en rekke områder. Kontorsjefen rapporterer til assisterende kommunedirektør.

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av innbyggerservice og sekretariat med 9 ansatte og 1 lærling.
 • Lede prosesser med å utvikle og utarbeide retningslinjer, rutiner og praksis for dokumentforvaltning.
 • Videreutvikling og effektivisering av arbeidsprosesser.
 • Utredningsarbeid og saksbehandling.
 • Andre løpende oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis masternivå. Utdanningskravet kan fravikes ved særlig relevant erfaring.
 • God kjennskap til relevant lovverk, spesielt innen kommunal forvaltning.
 • Det er ønskelig med ledererfaring, gjerne fra offentlige sektor.
 • God digital kompetanse og formidlingsevne.
 • Erfaring fra lignende stilling er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og samhandlingskompetanse.
 • God helhetsoversikt og vurderingsevne.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Evne til å jobbe selvstendig, så vel som i team.
 • Nøyaktighet, fleksibilitet og serviceinnstilling.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Varierte, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo og et godt arbeidsmiljø. Gode konkurransedyktige betingelser. Gode pensjonsordninger.

Elektronisk søknad og CV registreres via kommunens nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det.
Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

411144691

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Brumunddal

Adresse:

Brugata 2 2380 Brumunddal

Kontorplassering: