Ringsaker kommune Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen søker

Assisterende økonomisjef

Økonomiseksjonen er en del av kommunedirektørkontoret og består for tiden av 18,5 årsverk med hovedoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, lønn og innkjøp. En sentral oppgave for seksjonen er å yte støtte til kommunens 48 enhetsledere i forhold til nevnte oppgaver, samt bistå kommunedirektøren i helhetlig styring og utvikling av kommunen.

Ved økonomiseksjonen er det ledig en spennende stilling som assisterende økonomisjef med varierte og utfordrende oppgaver i et godt fagmiljø med gode kollegaer.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Budsjett- og økonomiplanarbeid for kommunen samlet
 • Økonomisk rapportering og analyser på kommune- og enhetsnivå
 • Løpende økonomistyring og kontroll
 • Utvikling av styrings- og oppfølgingssystemer
 • Utarbeide og dokumentere internkontrollrutiner og følge opp internkontrollen
 • Systemansvarlig og videreutvikling av budsjett- og rapporteringssystem
 • Rådgivning overfor enhetsledere
 • Andre oppgaver i økonomiseksjonen

Det stilles krav om:

 • Relevant høyere utdannelse av minimum 4 års varighet
 • Relevant arbeidserfaring
 • God kjennskap til kommunal sektor og kommunal økonomistyring
 • Kjennskap til økonomisystemer og gode Excel-kunnskaper
 • Gode analytiske egenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Samarbeidsevner og selvstendighet
 • Nøyaktighet

Vi tilbyr:

 • Høy fagkompetanse blant kollegaer, og et trivelig arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid

Annet:
Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til
søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

128014788

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Brumunddal

Adresse:

Brugata 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: