Ringsaker kommune

Institusjonstjenester søker

Sykepleiere

Enhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Tildeling av sykehjemsplasser ivaretas av egen enhet for tjenestetildeling og samordning.

Vi søker:

75 % fast stilling som sykepleier, ledig fra d.d (Ref.nr: 9001097)

50 % fast stilling som sykepleier, ledig fra d.d (Ref.nr: 3710155)

Stillingene har 3-delt turnus med arbeid på dag, kveld og natt, med arbeid hver 4. helg med langvakter. Stillingen er for tiden ved Brumunddal sykehjem, avd.3.

Ber om at referansenr. til stillingen/-e du søker oppgis i søknaden.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Det kreves interesse for kartlegging, utredning og tett pårørendesamarbeid
 • Arbeidets art krever interesse for å jobbe med pasienter med demens og utfordrende adferd

Søker må være:

 • Løsningsorientert, omstillingsvillig, engasjert og målrettet
 • God lagspiller i teamarbeid, serviceinnstilt og positiv
 • Kunnskapssøkende
 • Ha gode IKT-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Årslønn i 100 % stilling: Sykepleier, off. stkode  7174: Fra kr. 475 100,- til kr. 553 900,-
 • Det tilkommer et tillegg på kr. 4000 på årslønn for sykepleiere som arbeider i turnus
 • for sykepleiere på natt gis et funksjonstillegg på 30.000,- for sykepleiere i 3-delt turnus beregnes dette ut fra stillingsprosent for nattarbeidet og tillegget beregnes forholdsmessig
 • Gode pensjonsordninger

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. Politiattest av nyere dato må framlegges før tiltredelse.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

090418306

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

02.02.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Brumunddal

Adresse:

Ringen 2 2380 Brumunddal

Kontorplassering: