Ringsaker kommune

Vi søker

Avdelingsleder Brumunddal sykehjem

Enhet for institusjonstjenester består av 238 sykehjemsplasser fordelt på 4 sykehjem i Ringsaker kommune som er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Institusjonstjenester i Ringsaker kommune er en attraktiv arbeidsplass som leverer tjenester som er helhetlig og faglig oppdatert. Vi arbeider med å sikre kvalitet i tjenestene, faglig oppdatering av ansatte, kontinuerlig forbedring av struktur og innhold i kvalitetsarbeidet innenfor økonomisk ramme. Vi er opptatt av at ansatte er myndiggjorte og den individuelle ansattes arbeidskraft er kompetanse. 

Avdelingsledergruppen består av 10 avdelingsledere som hver rapporterer til enhetsleder. 

Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Tildeling av sykehjemsplasser ivaretas av egen enhet for tjenestetildeling og samordning.

Vi søker:

100% fast stilling som avdelingsleder ved enhet for institusjonstjenester, Brumunddal sykehjem. Stillingen er ledig fra 01.03.23.

Arbeidsoppgaver:

 • Personalansvar for ca 22 årsverk i en avdeling med 24 langtidsplasser
 • Ansvarlig for daglig drift og være en pådriver i utviklingsarbeid
 • Økonomiansvar
 • Tydelig leder som står støtt i utfordringer og legger til rette for et godt samarbeidsklima og medvirkning
 • Ansvar for at tjenestene som ytes er av faglig god kvalitet
 • I samarbeid med medarbeiderne sørger for etablering og videreutvikling av rutiner og systemer for kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene
 • Legge til rette for brukermedvirkning og pårørendesamarbeid
 • Du vil i samarbeid med de andre avdelingslederne få en sentral rolle i videreutvikling av enheten. 
 • Som avdelingsleder har du et helhetlig drift, -økonomi -og fagansvar for din avdeling og handler i henhold til gjeldende lover, forskrifter og Ringsaker kommune sine retningslinjer og prosedyrer. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Erfaring fra fagfeltet
 • Egnethet vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode norskkunnskaper - skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende jobb i en virksomhet i utvikling
 • En arbeidsplass med fokus på ledelse og lederutvikling
 • Fleksibel arbeidstid

Annet:

Lønn etter avtale.

Ved manglende lederutdanning, forutsettes det at man har ønske og vilje til å skaffe seg det.

Gode pensjonsordninger

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

937374753

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.02.2023

Tiltredelse:

01.03.2022

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Adresse:

Ringen 2 2380 Brumunddal

Kontorplassering: