Ringsaker kommune

Institusjonstjenester søker

Sykepleiere

Enhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Tildeling av sykehjemsplasser ivaretas av egen enhet for tjenestetildeling og samordning.

Vi søker:

100 % fast stilling som sykepleier, for tiden plassert ved Nes sykehjem, avd. Helgøya. Det er en korttidsavdeling som tilbyr avlastningsopphold og observasjonsopphold.
Totalt 14 plasser. Stillingen har turnus med arbeid dag og kveld samt langvakter hver 4. helg. (Ref.nr 9002105)

100 % fast stilling som sykepleier, for tiden plassert ved Nes sykehjem, avd. Tingnes. 
Stillingen har turnus med arbeid dag og kveld samt langvakter hver 4. helg. (Ref.nr 20070056)

Stillingene er ledig fra 01.12.22

Ber om at referansenr. til stillingen/-e du søker oppgis i søknaden

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Det kreves interesse for kartlegging, utredning og tett pårørendesamarbeid.
 • Arbeidets art krever interesse for å jobbe med pasienter med demens og utfordrende adferd.

Søker må være:

 • Løsningsorientert, omstillingsvillig, engasjert og målrettet
 • God lagspiller i teamarbeid, serviceinnstilt og positiv
 • Kunnskapssøkende
 • Ha gode IKT-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Årslønn i 100 % stilling: Sykepleier, off. stkode  7174: Fra kr. 475 100,- til kr. 553 900,-
 • Det tilkommer et tillegg på kr. 4000 på årslønn for sykepleiere som arbeider i turnus.
 • Gode pensjonsordninger.

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. Politiattest av nyere dato må framlegges før tiltredelse.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

066650300

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

08.12.2022

Tiltredelse:

01.12.2022

Arbeidssted:

Nes på Hedmark

Adresse:

Ringen 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: