Ringsaker kommune

Vi søker

Barnevernkonsulent - vikariater

Barne- og ungdomsvern har p.t. totalt 58,17 årsverk, det omfatter barneverntjeneste, barnevernvakt, ungdomskontakt, tilsynstjeneste for fosterbarn, samt merkantile ressurser. Barneverntjenesten er inndelt i mottaksteam, to barneteam, ungdomsteam, omsorgsteam og tiltaksteam, samt et FFT-prosjekt med engasjementsstillinger.

Vi har ledig to 100% vikariater for medarbeidere i fødselspermisjon. Begge permisjonene beregnes å starte i løpet av mars måned 2023, med mulighet for tidligere tiltredelse for opplæring og overlapping.

Arbeidsoppgaver barneteam 2

 • Barnevernfaglig arbeid i familier med barn under 12 år
 • Undersøkelser av bekymringsmeldinger
 • Saksbehandling i familier med hjelpetiltak
 • Tverrfaglig samarbeid og koordinering
 • Familieråd  og mobilisering av nettverk

Barneteam 2 er blant annet spesialisert på undersøkelser av voldsmistanke, høykonfliktfamilier med foreldrekonflikter, og barn med atferdsutfordringer.

Arbeidsoppgaver tiltaksteam:

 • Tiltaksarbeid og foreldreveiledning i familier med barn i alder 0 - 12 år
 • Veiledning og familiearbeid
 • Miljøterapi i hjemmet
 • Manualbaserte metoder, avhengig av den enkeltes sertifisering: De utrolige årene, PMTO, COS-P, ICDP, Marte meo, PYC og NBO
 • Familieråd  og mobilisering av nettverk
 • Medvirknings- og evalueringsverktøy: FIT

Det er ikke et krav at søkere er sertifisert i manualbaserte metoder som benyttes i teamet.

Kvalifikasjoner

 • Barnevernspedagog eller sosionom
 • Søkere med annen likeverdig høgskoleutdanning som kan dokumentere relevant kompetanse og arbeidserfaring for arbeidsoppgavene kan også søke
 • Erfaring fra barnevernfaglig arbeid eller annet relevant familiearbeid er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingevne
 • God orden og planmessighet i arbeidet
 • Personlig egnethet i form av relasjonskompetanse, barnevernfaglige vurderinger og samarbeidsevne, samt evne til å motivere og drive endringsarbeid

Krav til søker

Før tiltredelse må det foreligge tilfredsstillende politiattest jf. bvl § 6-10, samt bekreftelse på gjennomført og godkjent tuberkulosekontroll for personer som har oppholdt seg lengre tid i utlandet, jf. forskrift. Slike bekreftelser legges ikke ved søknaden.

Søkere må ha førerkort. Barneverntjenesten har tjenestebiler, men søkere må kunne disponere egen bil ved behov. Tjenestekjøring godtgjøres etter statens satser. Ansatte i Ringsaker kommune som kjører mer enn 1500 km/år med bruk av privat bil i tjenesten godtgjøres for tiden med kr 1,- i kompensasjon i tillegg til ordinær kilometergodtgjøring.

Arbeidstid

Fra kl. 08.00 – 15.30. Det må påregnes noe ettermiddags- og kveldsarbeid når det er nødvendig for gjennomføring av arbeid i familier.

Lønnsvilkår

Årslønn i 100 % stilling for barnevernspedagog/sosionom (st.kode 6508/7534) fra kr 447 100 til kr 552 900 avhengig av ansiennitet. Ved kompetansegivende relevant videreutdanning kan det vurderes plassering som tverrfaglig spesialist (st. kode 7710) fra kr 515 100 til kr 580 900 per år. For søkere med barnevernfaglig mastergrad (st.kode) 7712): 563 800 til 661 600 pr. år. Gode pensjonsordninger.

Søknad

Søkere bes oppgi om de søker på begge vikariatene, eller bare et av dem. Det søkes elektronisk via kommunens hjemmeside: www.ringsaker.kommune.no under ledige stillinger. Originale attester og vitnemål eller godkjente kopier medbringes til eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom den offentlige virksomheten mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

098617453

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.12.2022

Tiltredelse:

01.03.2023

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Anne Brodalen

tlf: +47 47472787

mob: +47 99218106

Caroline Grønbakken

tlf: +47 47 47 27 87

mob: +47 95 25 13 87

Lisbet Gjønnes, barnevernsjef

tlf: +47 47472787

mob: +47 95251400

Adresse:

Furnesvegen 28 2382 Brummundal

Kontorplassering: