Ringsaker kommune

Vi søker

Assistent i bofellesskap - 25 %

Er du på jakt etter en variert og innholdsrik jobb? Liker du å ta initiativ og er interessert i andre mennesker? Da har vi jobben for deg. 

Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brøttum, Brumunddal og på Nes. Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.

Vi søker assistent i 25,35 % fast stilling. Stillingen er turnusstilling med arbeid 2. hver helg og stillingen er for tiden knyttet til Heimly bofellesskap. 

Arbeidsoppgaver:

 • Være til stede for tjenestemottaker ved utførelse av helsetjenester i hjemmet  

 • Personlig assistanse og praktisk bistand
 • Utføre dokumentasjon i henhold til lovverk
 • Følge opp tiltak i henhold til vedtak samt mål- og tiltaksplaner
 • Delta i etisk refleksjonsarbeid
 • Utføre delegerte oppgaver
 • Utføre nødvendig transport av brukere

Kvalifikasjoner:

 • Førerkort klasse B og kunne kjøre bil med manuelle gir
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig, like å ta utfordringer
 • Vise respekt, ha gode holdninger og være lojal
 • Det vil bli lagt vekt på egnethet til stillingen
 • Vernepleie- og sykepleiestudenter, samt de som har påbegynt helsefagarbeiderutdanning, oppfordres til å søke

Vi tilbyr:

 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Dyktige og hyggelige kollegaer og ledere

Årslønn i 100 % stilling: Assistent, off. stkode 6572: Fra kr 324 900,- til kr 431 400,-.

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

091706146

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

06.10.2022

Tiltredelse:

01.11.2022

Arbeidssted:

Helgøya

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Bente Jorunn Tålesen

mob: +47 91749033

Adresse:

Nes på Hedmark 2350 Nes

Kontorplassering: