Ringsaker kommune

Vi søker

Sykepleier

Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brøttum, Brumunddal og på Nes. Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.

Vi har ledig 100% fast stilling som autorisert sykepleier fra 01.03.2023. Stillingen er for tiden knyttet til Rusletun sykehjem på Helgøya, og det er turnus med arbeid hver tredje helg. 

 Arbeidsoppgaver:

 • Utføre oppgaver i henhold til stillingsbeskrivelse
 • Være overordnet faglig ansvarlig
 • Være mål- og tiltaksplanansvarlig
 • Ha veiledningsansvar for øvrige personale
 • Dokumentere i våre fagsystemer i Profil og EQS
 • Bidra til høy grad av etisk refleksjon på arbeidsplassen
 • Tett samarbeid med andre fagansvarlige og fagarbeidere

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Kompentanse, erfaring og interesse for mennesker med sammensatte behov
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne
 • Gode ferdigheter i bruk av elektroniske arbeidsverktøy
 • Evne til å jobbe tverrfaglig i team, men også kunne jobbe selvstendig
 • Vise respekt, ha gode holdninger og være lojal
 • Kreativ, praktisk, fleksibel og nytenkende
 • Faglig dyktighet, struktur, arbeidsglede og engasjement
 • Søkere må ha førerkort klasse B, og kunne kjørebil med manuelle gir. 
 • Kjennskal til konflikthåndtering og lovverket rundt dette
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et bredt og inspirerende fagmiljø.
 • Gode utviklingsmuligheter i et fagorientert miljø.
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Årslønn i 100 % stilling: sykepleier, off. stkode 7174: Fra kr 475 100 til kr 553 900.

Sykepleiere som jobber i turnus får også en funksjonstillegg på kr 4 000 i tillegg til grunnlønnen.

Annet:

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

484876201

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

13.10.2022

Tiltredelse:

01.03.2023

Arbeidssted:

Helgøya

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Bente Jorunn Tålesen

mob: +47 91749033

Adresse:

Nes på Hedmark 2350 Nes

Kontorplassering: