Ringsaker kommune

Vi søker

Assisterende skoleleder

Brumunddal ungdomsskole vil skoleåret 2022-2023 ha rundt 450 elever og 55 ansatte. Skolen er trinnorganisert med trinnleder og 5-6 klasser pr. trinn, med to kontaktlærere for hver klasse. Skolens ledelse består av skoleleder og to assisterende skoleledere. I stab har vi sosialrådgiver, utdanning- og yrkesrådgiver, helsesykepleier og skolefysioterapeut. Skolens profesjonsfellesskap jobber systematisk med forbedringsarbeid innen de grunnleggende ferdighetene og etter læreplanen. Som en del av Ringsakerskolen har vi ambisjoner om å gi våre elever et godt læringsutbytte - faglig og sosialt. 

Brumunddal ungdomsskole har ledig fast 100% stilling som assisterende skoleleder.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert, utviklingsorientert og tydelig leder som sammen med resten av ledelsen skal være aktiv pådriver for å skape en lærende og inkluderende skole.

Til stillingen ligger å:

  • lede og legge til rette for elevenes læring og uvikling
  • bidra inn i skolens arbeid med et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
  • drive intern administrasjon, styring og kontroll av skolens virksomhet
  • lede og delta i skolens proffesjonelle læringsfellesskap
  • invitere til og legge tilrette for samarbeid mellom skole og hjem.

Kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning på universitet og høyskolenivå
  • Det er ønskelig med lederutdanning,og relevant ledererfaring
  • God systemforståelse, kjennskap til relevante lover og forskrifter
  • God kompetanse innen saksbehandling

Vi forventer at du har evne og vilje til å samarbeide og oppnå resultater gjennom andre. Er nytenkende, fleksibel, endringsvillig  og løsningsorientert. 

Er trygg og tydelig som leder, og kan jobbe selvstendig og strukturert.

I vårt lederteam ønsker vi en medarbeider som kan bidra med strategisk og systematisk kvalitetsutvikling.

Annet:

Lønn i henhold til gjeldene tariffavtale.

Gode pensjonsordninger.

Politiattest av nyere dato må fremlegges ved tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV regitreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offenliglova §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlige søkerlister dersom søker selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas  i offentlige søkeliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

964850943

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.12.2022

Tiltredelse:

01.01.2023

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Lars Erik Saxrud

tlf: +47 41620583

Line Osmo

tlf: +47 97643420

Adresse:

Brugata 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: