Ringsaker kommune Tilrettelagte tjenester

Vi søker

Assistent i 60% stilling

Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brumunddal og på Nes.  Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.

Arbeids- og opplæringstjenesten gir tilbud om arbeid, aktivitet og opplæring til funksjonshemmede i yrkesaktiv alder. Vi har 25,43 Årsverk og gir tilbud til ca 100 Brukere. Vi jobber dagtid mandag til fredag. Virksomheten vår er fordelt på 3 steder.

 • AO-senter Holo – Gaupen
 • AO-senter Parketten – Brumunddal
 • AO-senter Sund – Helgøya

Vår tjeneste er organisert på 10 forskjellige grupper.  Vi drifter en butikk, kantine og har grupper som arbeider med keramikk, treverk, vev, tekstiler, blomster, vedproduksjon samt aktivitetsgrupper som legger vekt på individuell tilrettelegging.

Vår visjon er: Opplevelse og mestring!

Det er et overordnet mål for oss at brukerne våre skal få mestringsopplevelser. Vår filosofi er at funksjonshemming først inntrer når brukeren møter en hindring. Vår oppgave er å tilrettelegge slik at brukeren i størst mulig grad får brukt sine muligheter og ferdigheter. Derfor er det viktig at vi møter brukerne på den enkeltes nivå, ingen er like. For alle er det viktig å skille arena mellom hjem, arbeid og fritid. Vi ønsker å bidra til å utvide funksjonshemmedes sosiale nettverk.

Stillingen vi søker er knyttet til AO-senter Sund. På Sund er det en vedgruppe/skogsgruppe som jobber med vedproduksjon. Samtidig vil du få jobbe tverrfaglig og være med å sørge for at brukerne våre gis opplevelser og mestring.  

Arbeidsoppgaver:

 • Vedproduksjon
 • Utkjøring av ved – med stor bil og henger
 • Kundebehandling – salg og oppgjør
 • Internkontroll og kvalitetssikring
 • Betjene maskiner og utstyr brukt til vedproduksjon, herunder kjøring av traktor
 • Utføre enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Motivere, veilede og utføre praktisk bistand til brukere
 • Dokumentere i kommunens fagsystemer
 • Delta i samarbeidsmøter og jobbe tverrfaglig.

Kvalifikasjoner:

Vi krever:

 • At du har gode IKT - kunnskaper
 • At du har fokus på sikkerhet og risikovurdering
 • At du er strukturert
 • At du har førerkort i klasse B og T, kjører bil med manuelt gir
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi ønsker:

 • At du har erfaring med og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • At du har erfaring med å jobbe med mennesker med sammensatte behov
 • At du har erfaring med- eller ønsker å lære om - vedproduksjon
 • At du har erfaring med håndtering av traktor og maskiner brukt i vedproduksjon

Personlige egenskaper:

 • At du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • At du er engasjert, fleksibel og løsningsorientert
 • At du er kreativ og praktisk anlagt
 • At du har evne til å jobbe i team, men også selvstendig
 • At du har arbeidsglede og trives med å veilede og jobbe med mennesker

Vi tilbyr:

Årslønn i 100% stilling: Assistent, off stillingskode 6572: fra kr. 312.900 til kr. 419.400. Stillingen er ledig for tiltredelse og består av dagarbeid, mandag til fredag.

Gode pensjons og forsikringsordninger. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse (Ikke eldre enn 3mnd).

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

103368018

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

14.08.2022

Arbeidssted:

Helgøya

Adresse:

Brugata 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: