Ringsaker kommune Kommunalmedisinsk senter (KMS)

KMS Ringsaker, korttidsavdelingen søker

Postverter

Kommunalmedisinsk Senter Ringsaker (KMS) består av to døgnbemannede avdelinger: en avdeling for spesialiserte tjenester og en korttidsavdeling, totalt 60 sengeplasser. I tillegg har KMS en avdeling som tilbyr lærings- og mestringstrening bestående av fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentral, hjelpemidler og kreftkoordinator.

KMS Ringsaker vektlegger verdiene kunnskap, mestring og samhandling i ytelse av helse- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere. Enheten er en kompetanseressurs innen veiledning og opplæring for de andre pleie- og omsorgsenhetene i kommunen. KMS samarbeider tett med andre enheter i kommunen, fastleger, legevakt og spesialisthelsetjenesten for å sikre gode og trygge pasientforløp.

Korttidsavdelingen har 44 plasser fordelt på tre grupper med hvert sitt team. De fleste pasientene utskrives fra sykehus til korttidsavdelingen med behov for videre medisinsk behandling og oppfølging, rehabilitering eller palliativ omsorg. Mange har behov for kartlegging av fysisk, psykisk eller kognitiv funksjon, samt tilrettelegging og kartlegging av pasientens ernæringsbehov.

 Vi søker

 • Postvert i 75% fast stilling i turnus med arbeid hver 3.helg, på dagtid.
 • Postvert i 50% fast stilling i turnus med arbeid hver 3.helg, på dagtid.

Arbeidsoppgaver:

 • Kvalitetskontroll og mattrygghetsrutiner, herunder temperaturkontroll og renhold
 • Følge kvalitetssikringssystemet IK-mat
 • Bestilling av varer, varemottak og distribusjon til avdelingens postkjøkken
 • Tilberedning og tilrettelegging av måltider for inneliggende pasienter
 • Utarbeide menyer til formiddagsmat
 • Samarbeid med storkjøkkenet
 • Samarbeid med de ansatte i avdelingen og bidra til å tilrettelegge for riktig kost for pasientene
 • Legge til rette for måltider ved høytider og helger
 • Bidra til å øke matgleden og trivselen i avdelingen
 • Ansvar for generell ivaretakelse av avdelingens postkjøkken

 Kvalifikasjoner

 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for arbeidsoppgavene
 • Fordel med kompetanse og kunnskap innen ernæring
 • Erfaring fra lignende arbeid

 

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Serviceinnstilt
 • God samarbeidsevne
 • Kjennskap til IK-mat
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Annet:

Førerkort klasse B

Årslønn i 100 % stilling: Assistenter, st.kode 6572: Fra kr 312 900,- til kr 419 400,-.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

 Vi ser fram til å lese din søknad!

 

Del på:

Referansenummer:

741817590

Fylke:

 • Innlandet
 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.06.2022

Tiltredelse:

01.07.2022

Arbeidssted:

BRUMUNDDAL

Kontaktpersoner:

Adresse:

Brugata 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: