Ringsaker kommune

Vi søker

Fagansvarlig for kvalitet i Teknisk drift

Enheten teknisk drift som består av 78,5 årsverk, fordelt på 6 avdelinger. Teknisk drift har ansvar for de tradisjonelle viktige tekniske samfunnsoppgaver som vannforsyning, avløpsanlegg, kommunale veger, parker og grøntanlegg. Den ledige stillingen som kvalitetsansvarlig tilhører avdeling for fellesfunksjoner, og rapporterer til avdelingsleder. Avdelingen har ansvar for støtte og tilrettelegging av teknisk drifts tjenesteproduksjon med overordnet ansvar for koordinering av enhetens budsjett, økonomiplan, regnskap, kvalitet -og personalarbeid. Avdelingen har i dag 8 faste stillinger.

Teknisk drift er også en sentral aktør i forhold til by-, tettsteds-, tomte- og næringsutvikling. Teknisk driftsmålsetting er å sørge for en sikker vannforsyning, god avløpshåndtering, effektiv og trafikksikker samferdsel, ivareta estetiske og grønne verdier og arbeide for å skape gode vilkår for alle kommunens innbyggere og næringslivet i kommunen. Teknisk drift løser dette med en offensiv holdning, er resultatorientert, samarbeider tett med foreninger, interessegrupper, næringsliv og andre enheter i kommunen.

Vi har nå ledig 100% stilling som fagansvarlig for kvalitet i teknisk drift. Stillingen leder, koordinerer og deltar aktivt i det daglige kvalitets – og HMS-arbeidet innen enheten. 

Vi søker deg som vil bidra med din kompetanse innenfor nevnte fagområdet, det søkes en pådriver som kan være selvstendig, handlekraftig og løsningsorientert. Du ønsker å jobbe med utfordrende oppgaver i et dynamisk, trivelig og uformelt miljø der fokuset er rettet mot effektiv og kvalitetsorientert tjenesteproduksjon. Som ansatt i Ringsaker kommune, blir du en del av et engasjert og fremtidsrettet fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du får mulighet til å påvirke og bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, og vi trenger en medarbeider som ønsker utvikling i takt med nye utfordringer.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet innenfor enhetens tjenesteområder.  
 • Utvikle og ajourholde kvalitetssystemet EQS. 
 • Være en pådriver i arbeidet med prosesskartlegging, sikkerhets – og sårbarhetsanalyser(ROS), avviks – og tiltaksbehandling.   
 • Bistå med enhetens HMS-arbeid. 
 • Opplæring og utvikling innen fagområdet.
 • Være enhetens systemansvarlig for EQS. 
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor fagområdet kan bli tillagt stillingen. 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innenfor relevant fagområde. Omfattende, relevant erfaring kan kompensere for utdanning.  
 • Det er ønskelig med erfaring fra systematisk kvalitetsarbeid.
 • Erfaring med utvikling, drift og vedlikehold av kvalitetssystemer vil telle positivt.
 • Proaktiv tilnærming og et kontinuerlig fokus på forbedring. 
 • God IKT-kompetanse
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden. 
 • Førerkort kl. B.

Vi ønsker at du skal ha en fleksibel og løsningsorientert arbeidsstil, være analytisk og systematisk, evne til å se helhet, samt være resultatorientert. Videre vektlegger vi at du er positiv, utadvendt, har gode samarbeidsevner og kan bidra til et godt arbeidsmiljø.  

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid med avspaseringsmuligheter
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 • Godt fagmiljø

Annet:

Det er påregnelige at det stilles bil til disposisjon i tjenesten ved særlige behov. Bruk av egen bil i tjenesten vil bli kompensert i henhold til reiseregulativet (SGS 1001, §4). Ansatte som kjører mer enn 1500 km per år med bruk av privat bil i tjeneste utbetales kompensasjon i tillegg til vanlig kilometergodtgjøring.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

080069933

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.08.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Adresse:

Strandsagvegen 50 2383 Brumunddal

Kart: