Ringsaker kommune

Vi søker

Sykepleiere/spesialsykepleiere - KMS

Er du en sykepleier som er engasjert i faget og er opptatt av videreutvikling i tråd med morgendagens omsorg? Ønsker du en hverdag med mange ulike arbeidsoppgaver der ingen dag er lik? Da ønsker vi deg velkommen på laget!  Vi ser fram til å lese din søknad!

Kommunalmedisinsk Senter Ringsaker (KMS) består av to døgnbemannede avdelinger: en avdeling for spesialiserte tjenester og en korttidsavdeling, totalt 60 sengeplasser. I tillegg har KMS en avdeling som tilbyr lærings- og mestringstrening bestående av fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentral, hjelpemidler og kreftkoordinator. KMS samarbeider tett med andre enheter i kommunen, fastleger, legevakt og spesialisthelsetjenesten for å sikre gode og trygge pasientforløp.

Korttidsavdelingen har 44 plasser fordelt på tre grupper. De fleste pasientene utskrives fra sykehus med behov for videre medisinsk behandling og oppfølging, rehabilitering eller palliativ omsorg hos oss. Mange har behov for kartlegging av fysisk, psykisk eller kognitiv funksjon, og vurdering av riktig omsorgsnivå. Lengden på et korttidsopphold og innhold tilpasses individuelle behov. For vår avdeling er det viktig å utvikle trygge tjenester med høy faglig kvalitet.   Vi har ukentlige tverrfaglige møter av bestående av lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og helsefagarbeidere . Vi har fokus på brukermedvirkning med  «hva er viktig for deg» integrert i pasientens mål.

KMS, avdeling for korttid, søker nye sykepleiere/spesialsykepleiere. Stillingene har todelt turnus, med arbeid hver tredje helg.

1 sykepleier/spesialsykepleier i 100 % fast stilling
1 sykepleier/spesialsykepleier i 80,05 % fast stilling

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier, gjerne relevant videreutdanning
 • Engasjert i faget og kunnskapssøkende
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftig og muntlig norsk
 • Gode IKT kunnskaper

 Arbeidsoppgaver:

 • Utøve og dokumentere sykepleie i tråd med gjeldende krav
 • Bidra med nytenkning, utvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Være engasjert, faglig sterk og tør å ta ansvar og avgjørelser
 • Delta i tverrfaglig samarbeid i avdelingen og eksternt samarbeid med hjemmetjeneste, sykehus, fastlege
 • Være en god rollemodell og faglig pådriver for kollegaer og studenter

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å ta ansvar og jobbe både selvstendig og i team
 • Tydelig, strukturert og målrettet
 • Evne til å jobbe systematisk, strukturert og være løsningsorientert
 • Personlig egnhethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige og kompetente kollegaer som brenner for faget sitt
 • Et høyt kompetansenivå i et tverrfaglig team
 • Spennende og varierte sykepleieoppgaver med mulighet for videreutvikling
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Avlønning etter stillingskode 7174. Plassering etter ansiennitet og kompetanse 

Annet:

Årslønn i 100 % stilling: Sykepleier, st.kode 7174: Fra kr 523 400,- til kr 612 400,-. Spesialsykepleier. st kode 7523: Fra kr 564 400,- til kr 643 400,-. Det gis  også et funksjonstillegg for turnusarbeid på kr 4 000,-.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

809542110

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

21.07.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Brumunddal

Adresse:

Børkevegen 11 2385 Brumunddal

Kart: