Ringsaker kommune

Ledige stillinger i hjemmetjenesten avdeling Brumunddal sone 1

Sykepleiere 2 X 100 % fast stilling

Avdeling for hjemmetjenester har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunen. Hjemmetjenesten i Ringsaker har 6 avdelinger med baser fordelt på Nes, Moelv og Brumunddal. Hjemmetjenesten har fokus på forebygging og mestring, og de ansatte er en viktig ressurs. Vi har et godt arbeidsmiljø hvor arbeidsglede, trivsel, faglige diskusjoner og høy etisk standard er viktige satsningsområder. Som sykepleier vil du ha stor variasjon i arbeidsoppgavene, og det må til tider påregnes utførelse av teknisk avansert sykepleie til hjemmeboende.

Vi søker

Sykepleiere, 2 X 100 % fast stilling i turnus med for tiden arbeid hver 3. helg. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Hjemmesykepleie utfra den enkeltes behov
 • Utførelse av ulike spesialiserte sykepleie-prosedyrer
 • Tett dialog og samarbeid internt og med øvrige hjelpeinstanser
 • Dokumentasjon og oppfølging av pasientjournal
 • Oppfølging av trygghetsalarmer og akuttmedisinske vurderinger hos pasienter med endringer i sykdomsbildet
 • Primær/sekundær ansvar for enkeltbrukere
 • Definerte ansvarsområder i avdeling/enhet ut fra behov, kompetanse og interessefelt
 • Veiledning av kollegaer, sykepleiestudenter og nyansatte  

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves autorisasjon som sykepleier
 • Minimum 2 års erfaring
 • Erfaring fra hjemmebasert omsorger ønskelig, men ikke et krav
 • Gjennomført- eller planer om videreutdanning innen avansert klinisk sykepleie er en fordel, men ikke et krav.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør og løsningsfokus
 • Evne til både å arbeide effektivt og prioritere når det er påkrevd
 • Fleksibilitet
 • Aktiv bidragsyter i arbeids- og fagmiljø
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Lojal og pliktoppfyllende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å være med og videreutvikle hjemmetjenesten i Innlandets største kommune og dens faglige standard og innhold
 • Høy grad av selvstendighet og faglig ansvar
 • Et faglig høykompetent team av kollegaer
 • Sosialt og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for lønnet permisjon og tilrettelegging i forbindelse med kurs og videreutdanning som er relevant for stillingen
 • Fri tilgang på ulike kompetansehevende tiltak via e- læring, tilbud om kurs, internundervisning m.m.
 • Grundig opplæring og fadderordning i prøvetiden (6 måneder)

Årslønn i 100 % stilling:
Sykepleier, st.kode 7174: Fra kr 501 400 til kr 585 100 (inkludert kr 16 000,- som er et lokalt fremforhandlet tillegg).
Det tilkommer et tillegg på kr 4 000 på årslønn for sykepleiere som arbeider i turnus.
Gode pensjonsordninger.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Annet:

Ved interne opprykk kan søkere på denne stilling tilbys eventuelle andre ledige stillinger i avdelingen.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

749092388

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

19.10.2023

Tiltredelse:

20.10.2023

Arbeidssted:

Enhet hjemmetjenester

Adresse:

Ringen 2 2388 Brumunddal

Kart: