Ringsaker kommune

Vi søker

Miljøterapeut

Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 22 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brumunddal, Brøttum og på Nes. Administrasjonen er for tiden lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.

100 % stilling som Miljøterapeut er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen består av 12,5 timers vakter med arbeid hver 3. helg tilknyttet Vesselbakkvegen barnebolig som er en heldøgns bemannet bolig. Noen av fokusområdene våre er å bidra til en meningsfylt hverdag, yte målrettet miljøarbeid og sørge for trygghet og stabilitet. Hos oss er det fokus på inkluderende og godt arbeidsmiljø med høy faglighet, og gode relasjonelle ferdigheter hos de ansatte. I barneboligen jobber det pedagog, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, slik at tverrfaglighet er høyt prioritert i personalgruppa.

Arbeidsoppgaver: 

 • Faglig ansvarlig i tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeide tett med pårørende
 • Jobbe systematisk etter prinsipper for målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse for å øke brukerens livskvalitet
 • Samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • Veilede/ opplæring av medarbeidere i tjenesten
 • Utføre arbeidsoppgaver i henhold til tjenestens innhold og den daglige driften av boligen
 • Utføre oppgaver i forbindelse med legemiddelhåndtering
 • Dokumentere i våre fagsystemer i Profil og EQS
 • Jevnlig trene på terapeutisk konflikthåndtering
 • Ha veiledningsansvar for øvrige personalet
 • Sikre faglig forsvarlighet i tjenestene og utføre internkontroll

Kvalifikasjoner: 

 • Det kreves relevant 3-årig bachelorutdanning
 • Kompetanse, erfaring og interesse for mennesker med sammensatte behov og utfordrende atferd
 • Du må kunne forholde deg rolig i møte med utfordrende atferd og stå i krevende situasjoner over tid
 • Ha god fysisk og psykisk helse
 • Evne til å jobbe tverrfaglig i team, men også kunne jobbe selvstendig
 • Faglig dyktighet, struktur, arbeidsglede og engasjement
 • Vise respekt, ha gode holdninger og være lojal
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 • Gode IKT- ferdigheter
 • Førerkort klasse B.

Vi tilbyr:

Årslønn i 100 % stilling:Miljøterapeut, off. st.kode 6675: Fra kr 485.400 til kr 569.100

Gode pensjonsordninger.

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

774110812

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.10.2023

Arbeidssted:

Vesselbakkvegen barnebolig

Kontaktpersoner:

Vegard Kirkeby

mob: +47 96949267

Adresse:

Nils Ambliesveg 4 2380 Brumunddal

Kart: