Ringsaker kommune

Vi søker

Prosjektleder/byggeleder i teknisk drift

Det er ledig to 100% faste stillinger som prosjektleder/byggeleder i utbyggingsavdelingen ved teknisk drift. Ansvarsområder for stillingen er innenfor planlegging og utbygging av veger, parker, bygg, vann og avløpsanlegg, bolig- og næringstomter.

Teknisk drift er en sentral aktør i forhold til by-, tettsteds-, tomte- og næringsutvikling. I dette ligger det at teknisk drifts målsetting er å sørge for en sikker vannforsyning, god avløpshåndtering, effektiv og trafikksikker samferdsel, ivareta estetiske og grønne verdier og arbeide for å skape gode vilkår for alle kommunens innbyggere og næringslivet i kommunen. Teknisk drift løser dette med en offensiv holdning, er resultatorientert, samarbeider tett med foreninger, interessegrupper, næringsliv og andre enheter i kommunen. Enheten består av 78,5 årsverk, fordelt på 6 avdelinger.

De ledige stillingene som prosjektleder rapporterer til avdelingsleder for utbyggingsavdelingen. Utbyggingsavdelingen har i dag 8 årsverk. Avdelingen er sentral i kommunens satsning på vekst og utvikling, gjennom arbeidet med estetisk opprusting, sentrumstiltak og utbygging av tomte- og infrastruktur.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for utarbeidelse av tilbudsdokumenter og anskaffelse av konsulenter og entreprenører.
 • Ansvar for oppfølging av konsulenter og entreprenører i planleggingsfaser, prosjekteringsfaser og byggefaser.
 • Lede forprosjekter og utredningsarbeid
 • Lede nyanleggs- og saneringsprosjekter innen veg, vann, avløp og tomteutbygging
 • Kontakt med grunneiere og andre interessenter.
 • Saksbehandling
 • Ansvar for økonomi, fremdrift, kvalitet og HMS på egne prosjekter
 • Holde deg faglig oppdatert og bidra til at vi tar i bruk nye metoder og arbeidsmåter som holder oss i front av utviklingen

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, minimum bachelor, fra høgskole eller universitet, gjerne med relevant fagutdanning og praksis.
 • Prosjektlederkompetanse og/eller praksis. Alternativt lederkompetanse og/eller praksis.
 • God økonomiforståelse
 • Kunnskap om regelverk og forskrifter innen relevante fagfelt
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Førerkort klasse B. Enheten har tjenestebil, men utover dette vil det være behov for bruk av privat bil i tjenesten. 
 • Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker at du skal like utfordringer, være strukturert, initiativrik, mål - og resultatorientert, ha god gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet. Videre vektlegger vi at du er positiv, selvstendig, har gode samarbeids- og lederevner og godt humør. Både erfarne og nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstid med avspaseringsmuligheter.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger.
 • Godt fagmiljø.

Annet:
Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

108683389

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.10.2023

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Espen Mærde

mob: 41 80 96 63

Adresse:

Strandsagvegen 50 2383 Brumunddal

Kart: