Ringsaker kommune Hjemmetjenester

Vi søker

Helsefagarbeider i 80 % og 75% stilling

Hjemmetjenesten i Ringsaker har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Ringsaker. Stillingen som lyses ut er for tiden underlagt sone 1. Hjemmetjenesten har fokus på å gi brukerne tjenester av høy kvalitet og tilrettelegge for helhetlig omsorg i alle livsfaser. Vi har fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er en viktig ressurs for å lykkes med dette.

Vår visjon er: "Norges beste hjemmetjeneste"

Overordnet mål for ansatte: "oppleve arbeidsglede og trivsel"

Overordnet mål for brukere: "er aktiv i eget liv"

Vi søker

Vi søker etter helsefagarbeider i fast 80 % stilling på dag/aften. Arbeid for tiden hver tredje helg. Det er også ledighet i en 75 % stilling som helsefagarbeider med arbeid hver andre helg, vennligst spesifiser i søknaden hva som er ønskelig og aktuelt.

Vi ønsker en kollega som er engasjert, lojal, fleksibel og omstillingsdyktig. Du må være selvstendig, ansvarsfull, endringsvillig og kunne takle en variert og til tider uforutsigbar arbeidshverdag, samt villig til å påta deg særskilt ansvar for ulike oppgaver innad i avdelingen. Gjennomført eller planer om videreutdanning innen rehabilitering, demensomsorg eller helseteknologi er en fordel, men ikke et krav. Vi forventer at du vil være en positiv og aktiv bidragsyter til arbeidsmiljøet vårt. Vi kan tilby faglig dyktige kollegaer, godt arbeidsmiljø, høyt tempo, spennende utfordringer og stadig mer avanserte oppgaver som krever faglig kompetanse og et godt, klinisk blikk.

Arbeidsoppgaver

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Pleie- og omsorgsoppgaver
 • Oppfølging av trygghetsalarmer
 • Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal
 • Aktivisering og oppfølging av brukere
 • Samarbeid med øvrige yrkesgrupper
 • Legemiddelhåndtering
 • Oppfølging av primær-/sekundæransvar for våre pasienter i samarbeid med sykepleier
 • Spesifikke ansvarsområder ut fra kompetanse, interesse og behov

Kvalifikasjoner

Stillingen hos oss krever at du som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider/student har:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne og vilje til å bidra både faglig og innad i kollegiet
 • Godt humør, stå-på-vilje og motivasjon for jobben
 • Høy etisk standard, og evne til å reflektere over eget arbeid og arbeidsoppgaver
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr:

Årslønn i 100 % stilling:
Helsefagarb./hjelpepleier/omsorgsarb., st.kode 7076/7517:  Fra kr 389 000,- til kr 460 300,-.

Gode pensjonsordninger.
Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Annet:

Ved interne opprykk vil eksterne kandidater kunne vurderes for mindre stillingsbrøker.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

651069387

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

09.02.2023

Tiltredelse:

10.02.2023

Arbeidssted:

Brumunddal

Adresse:

Ringen 2 2388 Brumunddal

Kontorplassering: