Ringsaker kommune

Vi søker

Planrådgiver

Vi søker kompetent og løsningsorientert medarbeider til vår planseksjon. Planseksjonen forestår arealplanlegging på overordnet og detaljert plannivå. For tiden jobber vi aktivt med å tilrettelegge for byutvikling, nærings- og handelsområder, samt samferdselstiltak. Tilrettelegging, utbygging og bevaring av strandsone- og fjellområder er også viktige planoppgaver. Videre ser det ut til at planlegging av nytt hovedsykehus i Moelv blir en realitet.
Stillingen er plassert i Kommunedirektørens planseksjon. Seksjonen har ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og miljøvern og er et bredt faglig sammensatt team på åtte medarbeidere. Arbeidssted vil være kommunebygget i Brumunddal.

Vi gleder oss til å motta din søknad og ønsker deg som vår kollega!

Ledig stillling:

Planrådgiver 100 % fast. Gjerne snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i revisjon av kommuneplanens arealdel
 • Utarbeidelse av kommunedelplan/temaplaner
 • Utarbeiding av reguleringsplaner
 • Behandling av offentlige og private planforslag 
 • Forvaltningsoppgaver knyttet til arealbruk, klima, natur- og miljøspørsmål
 • Utredningsoppgaver og prosjektarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som sivilarkitekt, landskapsarkitekt eller annen arealplanfaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå, med fokusområde byplanlegging
 • Handlekraft og kreativitet
 • God kunnskap innen IKT/GIS
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til å samarbeide, ta initiativ og arbeide selvstendig
 • Erfaring fra kommunal saksbehandling og planarbeid er en fordel, nyutdannede oppfordres til å søke

Vi tilbyr:

 • Spennende, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i tett samarbeid med offentlige myndigheter, private aktører og konsulenter
 • Arbeid i team med fokus på kvalitet, godt planarbeid, struktur og ferdigstillelse

Annet:
Lønn etter avtale.
Elektronisk søknad registreres via kommunens nettside: www.ringsaker.kommune.no under ledige stillinger. CV samt kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden og medbringes ved eventuelt intervju.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

231290029

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.02.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Brumunddal

Adresse:

Brugata 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: