Ringsaker kommune Brumunddal ungdomsskole

Brumunddal ungdomsskole har ledig

2 undervisningsstillinger - vikariat

Brumunddal ungdomsskole vil skoleåret 2022-2023 ha rundt 450 elever og 55 ansatte.  Skolen er trinnorganisert med trinnleder og  5-6 klasser pr. trinn, med to kontaktlærere for hver klasse.  Skolens profesjonsfellesskap jobber systematisk med forbedringsarbeid innen de grunnleggende ferdighetene og  den nye læreplanen.  Skolen har pc som  1:1 enhet for alle elever, og digitalkompetanse er et av våre viktigste fokusområder.  Som en del av Ringsakerskolen har vi ambisjoner om å gi våre elever et godt læringsutbytte - faglig og sosialt. 

Vi søker

Ved Brumunddal ungdomsskole er det ledig 2x 100 % undervisningsstilling i vikariat fra 01.02.2023 og ut skoleåret.

Arbeidsoppgaver

Som lærer ved Brumunddal ungdomsskole vil du være en del av et trinn der du sammen med andre lærere har ansvar for en gruppe elever. Den som blir tilsatt kan i tillegg måtte inneha kontaktlærerfunksjon i en klasse.

Kvalifikasjoner

Den som blir ansatt må ha godkjent undervisningskompetanse i norsk. 

Vi forventer at du som ansatt ved Brumunddal ungdomsskole liker å samarbeide med andre, samtidig som du kan jobbe selvstendig. I møte med elever, kolleger og foreldre må du kunne ta ledelsen, men også «bli ledet». Du er interessert i mennesker og ser muligheter.  

Annet

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Gode pensjonsordninger.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Ringsaker kommune tilbyr veiledning av nyutdannede lærere. Veiledningen organiseres gjennom et veilederkorps bestående av erfarne lærere med veilederutdanning.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider.  Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søker ber om det.  Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse.  Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

613323669

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.01.2023

Tiltredelse:

01.02.2023

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Adresse:

Brugata 2 2380 Brumunddal

Kontorplassering: