Ringsaker kommune Økonomiseksjonen

Økonomirådgiver - vikariat

Økonomirådgiver - vikariat

Økonomiseksjon er en del av kommunedirektørens stab og består for tiden av 18,5 årsverk med hovedarbeidsoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, lønn og innkjøp. En sentral oppgave for seksjonen er å yte støtte til kommunens 48 enhetsledere i forhold til nevnte oppgaver samt bistå kommunedirektøren i helhetlig styring og utvikling av kommunen.

Ved økonomiseksjonen er det ledig 1 års vikariat som økonomirådgiver i 100 % stilling med snarlig tiltredelse.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Budsjett- og økonomiplanarbeid
 • Økonomisk rapportering og prognosearbeid
 • Rådgivning overfor enhetsledere
 • Andre oppgaver i økonomiseksjonen

Arbeidsoppgavene vil variere, og den som ansettes må være fleksibel og åpen for løpende endring av oppgaver innenfor økonomiseksjonens arbeidsområde.

Det stilles krav om

 • Relevant høyere utdannelse av minimum 3 års varighet
 • Gode analytiske egenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Samarbeidsevner og selvstendighet
 • Nøyaktighet

 Det er ønskelig med relevant praksis, men dette er ikke et krav.

Vi tilbyr

 • Høy fagkompetanse blant dine kollegaer og et trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Annet

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.  

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

083015493

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.02.2023

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Brumunddal

Adresse:

Brugata 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: