Ringsaker kommune

Vi søker

Driftsavtale - Fysioterapeut m/spesialisering - psykomotorisk fysioterapi

Stillingen er lokalisert ved Institutt Ringsaker psykomotorisk fysioterapi i Brumunddal. Ved instituttet er det samlet 2,75 driftstilskudd fordelt på 3 hjemler. Hjemmelen er ledig etter avtale.

Ringsaker psykomotorisk fysioterapi har ledig hjemmel på 87,5% for fysioterapeut med spesialisering.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk undersøkelse, funksjonsvurdering, kartlegging, aktiv behandling og rehabilitering
 • Oppfølging, både individuelt og i grupper
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi der kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi legges til grunn for tiltak og tilhørende oppgaver
 • Deltakelse på tverrfaglige samarbeidsmøter og bistå i arbeidet med Individuell plan (IP) ved behov
 • Utøve fysioterapitilbud i samarbeid med den øvrige helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og spesielt med den kommunale fysioterapitjenesten
 • Forventes å sette seg inn i og følge kommunens plan for fysioterapitjenesten
 • Aktiv bidragsyter i utvikling av kommunens fysioterapi- og helsetjenester
 • Faglig oppdatert i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Tilstrebe en praksis med moderne og oppdatert utstyr

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
 • Det er ønskelig med A9 takstkompetanse
 • God evne til å jobbe systematisk både selvstendig og i team, drive egen praksis og å organisere og lede grupper
 • God evne til å samarbeide med andre fagpersoner, kommunen og andre aktører
 • Bidra med å tenke kreativt, nyskapende og utvikle en effektiv og god fysioterapitjenesten i tråd med kommunens plan 
 • Gode språk- og kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Gyldig politiattest av nyere dato må fremlegges ved tiltredelse
 • Personlig egnethet vektlegges

Søknad og CV registreres elektronisk på kommunens nettside www.ringsaker.kommune.no under ledige stillinger. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom den offentlige virksomheten mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

449020054

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

Snarest

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Nygata 22 A, Brumunddal

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder - Monica Cae

mob: 97098137

Tor Kåre Andersen

tlf: +47 62343820

Adresse:

Børkevegen 11 2385 Brummundal

Kontorplassering: