Ringsaker kommune

Vi søker

Helsefagarbeider - helgestillinger

Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brøttum, Brumunddal og på Nes.  Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.

Vi søker:

17,25% fast stilling som helsefagarbeider med arbeid hver andre helg

23% fast stilling som helsefagarbeider med arbeid hver tredje helg

26,53% fast stilling som helsefagarbeider med arbeid hver tredje helg

Stillingene er for tiden knyttet til Rusletun sykehjem på Helgøya

Arbeidsoppgaver:

 • Skal utføre arbeidsoppgaver i henhold til gjeldende stillingsbeskrivelse
 • Utføre dokumentasjon i henhold til lovverk
 • Følge opp tiltak i henhold til mål- og tiltaksplaner
 • Delta i etisk refleksjonsarbeid
 • Bidra til nytenkning og oppdatering innen faget og i arbeidet
 • Utføre delegerte oppgaver i forbindelse med legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider
 • Skal være kjent med, og gjennomføre oppgaver, i tråd med de lover, forskrifter og regler som regulerer tjenesten
 • Må ha førerkort klasse B, og kunne kjøre bil med manuelle gir
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode ferdigheter i bruk av elektroniske arbeidsverktøy
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig, like og ta utfordringer
 • Vise respekt, ha gode holdninger og være lojal
 • Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert helsefagarbeider
 • Ha kjennskap til konflikthåndtering
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Årslønn i 100 % stilling: helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider, off. stkode 7077/7076/7517 : Fra kr 389 000 til kr 460 300

Gode pensjonsordninger.

Annet:

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

407341663

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

13.10.2022

Tiltredelse:

01.03.2023

Arbeidssted:

Helgøya

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Bente Jorunn Tålesen

mob: +47 91749033

Adresse:

Nes på Hedmark 2350 Nes

Kontorplassering: