Ringsaker kommune

Vi søker

Sykepleiere - 50 %

Kommunalmedisinsk senter Ringsaker (KMS) har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til alle innbyggerne i Ringsaker kommune. Enheten gir behandlingstilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold. Enheten har 60 sengeplasser som gir tilbud innen akutte døgnplasser, rehabilitering, palliativ pleie, og korttidsplasser. I tillegg har KMS en avdeling som tilbyr lærings- og mestringstrening bestående av fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentral, hjelpemidler og kreftkoordinator.

Enheten er en kompetanseressurs som tilbyr veiledning og opplæring til de andre pleie- og omsorgsenhetene, samt har et tett samarbeid med spesialhelsetjenesten og leger/legevakt.

Vi søker:

Sykepleiere i 50 %, fire faste stillinger er ledig for tiltredelse 1. januar 2023.
Stillingene er for tiden plassert på KMS Ringsaker – spesialiserte tjenester. Stillingene er i turnus med arbeid hver 3. helg. Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

Utarbeidelse av mål og tiltaksplaner og dokumentasjon er en viktig del av arbeidet. 
Vi setter stort fokus på å gi våre pasienter et verdig liv og en meningsfylt hverdag. Vi søker derfor medarbeidere som er faglig dyktige og opptatt av utvikling. Arbeidet i avdelingen omfatter alt fra ordinært pasientarbeid til miljøbehandling og bruk av medisinsk utstyr. Dette forutsetter fleksible ansatte med stor grad av selvstendighet og samtidig vilje til samarbeid både internt i avdelingen og på tvers av avdelinger.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Løsningsorientert, engasjert, fleksibel, og omstillingsvillig
 • Tydelig, ryddig, selvstendig og målrettet
 • God lagspiller i teamarbeid
 • God dialog og samhandlig
 • Godt humør og serviceinnstilling
 • Kunnskapssøkende
 • Gode IKT kunnskaper, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God observasjonsevne
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
 • Ønskelig med videreutdanning innen rehabilitering, kreftsykepleie, palliasjon
 • Førerkort klasse 

Vi tilbyr:

Årslønn i 100 % stilling: Sykepleier, st.kode 7174: Fra kr 439 500,- til kr 534 100,-.

Sykepleiere i fast nattstilling får et funksjonstillegg på kr 30 000 i tillegg til grunnlønn. Det tilkommer også et tillegg på kr 4 000 på årslønn for sykepleiere som arbeider i turnus.

Gode pensjonsordninger. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

316796456

Fylke:

 • Innlandet
 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

20.10.2022

Tiltredelse:

01.01.2023

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Stine H. Hovdedalen

tlf: +47 958 95 153

mob: +47 958 95 153

Adresse:

Børkevegen 11 2385 Brummundal

Kontorplassering: