Ringsaker kommune NAV Sosiale tjenester

Vi søker integreringsrådgiver til vårt markeds- og tiltaksteam

Integreringsrådgiver 100% stilling

NAV Ringsaker har ca 70 årsverk og er lokalisert i Brumunddal. Kontoret er organisert i to avdelinger med tilhørende team.  Den utlyste stillingen tilhører team marked og tiltak i avdeling arbeid og inkludering.  

 Arbeidsoppgaver:

 • Være pådriver for integreringsarbeidet i Nav Ringsaker
 • Kjenne til Introduksjonsloven og kommunens ansvar for introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
 • Være oppdatert på utviklingen i arbeidsmarkedet og på muligheter innenfor NAV og utdanningsfeltet
 • Være en ressurs for øvrige veiledere i kontoret innenfor integreringsarbeidet
 • Være et bindeledd mellom kommunens voksenopplæring og veileder i kontoret
 • Følge opp utarbeidet veileder om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet og jobbformidling
 • Delta i samtaler og i oppfølgingsarbeid for å fremme arbeidsdeltakelse og integrering
 • Samarbeide med næringslivet og kommunens voksenopplæring
 • Bruke Arbeid- og velferdsforvaltningens ulike fagsystemer
 • Skape resultater på kort og lang sikt og dokumentere arbeidet

Da dette er en ny stilling må det påregnes at arbeidsoppgavene kan endres og tilpasses underveis

 Kvalifikasjoner:

 • Det kreves 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning (bachelornivå)
 • Det kreves gode digitale ferdigheter

Det er ønskelig med erfaring fra NAV eller arbeidsmarkedsbedrift. Det er også ønskelig med erfaring fra integreringsarbeid eller fra arbeid med introduksjonsordningen for flyktninger.

 Personlige egenskaper:

 • Du viser god evne til å jobbe selvstendig og være pådriver for et gitt ansvarsområde
 • Du viser god evne til å motivere, skape engasjement og eierskap
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du viser god evne til å bygge relasjoner og skape motivasjon for endring
 • Du viser god evne til å jobbe resultatorientert og samtidig være opptatt av kvalitet
 • Du har evne til å se helheten i NAV
 • Du viser god evne til å løse utfordringer og være fleksibel og kreativ i møte med mennesker og oppgaver
 • Du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Du viser god evne til å jobbe godt både alene og i team

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 Vi tilbyr:

 • Årslønn i 100 % stilling: Sosionom/sosiallkurator, off. stkode 7534  : Fra kr 438 500,- til kr 538 100,- etter ansiennitet (lønn pr 30.04.22).
 • Gode pensjonsordninger.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
 • Aktive og engasjerte kolleger som står sammen om utvikling av viktige tjenester for Ringsakers innbyggere.

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

 

Del på:

Referansenummer:

945150495

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

22.08.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Monica M. Jørgensen

tlf: +47 94145410

mob: +47 94145410

Adresse:

Brugata 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: