Ringsaker kommune Hjemmetjenester

Enhet hjemmetjenester søker

Støttekontakter

Vi søker støttekontakter i hele Ringsaker kommune hos hjemmeboende tjenestemottakere. Vi trenger støttekontakt for barn, ungdom eller voksne som trenger bistand til en meningsfull fritid. Kjempefint om søkere har noe kjennskap til ADHD, autisme eller psykiske lidelser, men ikke noe krav. Vi trenger støttekontakt for mange brukere med ulike behov, så oppgi gjerne litt i søknaden om hvilken type bruker du tror du kan bistå på en god måte. 

Kvalifikasjoner:

Du som søker må være over 18 år, og ha førerkort klasse B. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper i forhold til brukerens bistandsbehov.

Annet:

Innvilgede timer pr. måned vil variere. Støttekontakter jobber på oppdrag for kommunen, og er derfor ikke fast ansatt.

Lønnen er kr 160,46 pr. time, samt utgiftsdekning på inntil kr 460, pr. måned.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før ansettelse (ikke eldre enn 3 måneder).

Del på:

Referansenummer:

362715629

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

31.07.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Hjemmetjenesten

Kontaktpersoner:

Adresse:

Brugata 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: