Ringsaker kommune NAV Sosiale tjenester

Vi søker markedsrådgiver til vårt markeds- og tiltaksteam

Markedsrådgiver i 100% fast stilling

NAV Ringsaker har ca 70 årsverk og er lokalisert i Brumunddal.  Kontoret er organisert i to avdelinger med tilhørende team.  Den utlyste stillingen tilhører team marked og tiltak i avdeling arbeid og inkludering.  

 Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe målrettet for å skape et stort nettverk av arbeidsgivere som ønsker å rekruttere og inkludere gjennom NAV
 • Være oppdatert på utviklingen i arbeidsmarkedet og på muligheter innenfor NAV og utdanningsfeltet
 • Være en ressurs for øvrige veiledere i kontoret innenfor markedsarbeid
 • Være et bindeledd mellom arbeidssøker, arbeidsgiver og veileder i kontoret
 • Delta i samtaler og i oppfølgingsarbeid for å fremme arbeidsdeltakelse for den enkelte arbeidssøker
 • Samarbeide med kontorets arbeidssentral for å fremme arbeidsdeltakelse for den enkelte deltaker
 • Bruke Arbeid- og velferdsforvaltningens ulike fagsystemer
 • Skape resultater på kort og lang sikt og dokumentere arbeidet

Da dette er en ny stilling må det påregnes at arbeidsoppgavene kan endres og tilpasses underveis

 Kvalifikasjoner:

 • Det kreves 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning (bachelornivå)
 • Det kreves gode digitale ferdigheter
 • Førerkort klasse B

Det er ønskelig med erfaring fra NAV eller arbeidsmarkedsbedrift. Det er også ønskelig at du kjenner til markedsarbeid og næringslivets behov.

 Personlige egenskaper:

 • Du viser god evne til å motivere, skape engasjement og eierskap
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du viser god evne til å bygge relasjoner og skape motivasjon for endring
 • Du viser god evne til å jobbe resultatorientert og samtidig være opptatt av kvalitet
 • Du har evne til å se helheten i NAV
 • Du viser god evne til å løse utfordringer og være fleksibel og kreativ i møte med mennesker og oppgaver
 • Du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Du viser god evne til å jobbe godt både alene og i team

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 Vi tilbyr:

 • Årslønn i 100 % stilling: Sosionom/sosiallkurator, off. stkode 7534  : Fra kr 438 500,- til kr 538 100,- etter ansiennitet (Lønn pr 30.04.22) 
 • Gode pensjonsordninger.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
 • Aktive og engasjerte kolleger som står sammen om utvikling av viktige tjenester for Ringsakers innbyggere.

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

386432615

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

22.08.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Monica M. Jørgensen

tlf: +47 94145410

mob: +47 94145410

Adresse:

Brugata 2 2380 Brummundal

Kontorplassering: